Keurmerken (ANVR, VZR, Calamiteitenfonds)

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Five Star Verrassingsreizen B.V. (KvK nr.: 77995643) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen
en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten
en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen
op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige
belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en
akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van
toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden
en overige ANVR-informatie.

Five Star Verrassingsreizen B.V. (KvK nr.: 77995643) is aangesloten bij VZR Garant. Je kunt dit controleren via de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van deze regeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder deze garantie. Deze garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis

Calamiteitenfonds
Five Star Verrassingsreizen B.V. (KvK nr.: 77995643) is aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis
waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of
niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis
moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis.

Translate »