Keurmerken (ANVR, GGTO, Calamiteitenfonds)

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Five Star Verrassingsreizen B.V. (KvK nr.: 77995643) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen
en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten
en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen
op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en
akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van
toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden
en overige ANVR-informatie.

Garantiefonds
Five Star Verrassingsreizen B.V. (KvK nr.: 77995643) is aangesloten bij Garantiefonds GGTO, deze garandeert reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien de touroperator in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis.

Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

Calamiteitenfonds
Five Star Verrassingsreizen B.V. (KvK nr.: 77995643) is aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis
waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of
niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis
moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis.

Translate »