Binnen de Republiek Albanië geldt Tirana als de grootste en belangrijkste stad. De pakweg 900.000 inwoners tellende metropool is de hoofdstad van het land. Dat is het overigens pas sinds 1920 geworden, zo’n driehonderd jaar na het ontstaan van de stad. Het heeft dan ook tot de twintigste eeuw geduurd dat Tirana serieus is gaan groeien. In 1923 telde de stad nog maar 10.845 inwoners. Pas daarna is het inwoneraantal flink toegenomen. In de jaren vijftig werd de grens van honderdduizend zielen gepasseerd en tegen het einde van de vorige eeuw werd de grens van een half miljoen inwoners beslecht.

Translate »