De stad met een duizendjarige traditie, de maritieme hoofdstad van Polen en één van de grootste havens in de Baltische Zee Dit is een plek die altijd vervuld zal zijn met de geest van vrijheid en moed. De Latijnse spreuk “Nec Temere, Nec Timide“, het motto van de stad van Neptunus, geeft het best het karakter weer van deze voormalige Hanzestad.

Translate »