• LET OP: Reisbeperkingen i.v.m. COVID-19 VIRUS

Copyright

Op deze site zijn verschillende namen, logo's en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier merken van Five Star Verrassingsreizen en met haar in een concern verbonden maatschappijen, als merken van derden die Five Star Verrassingsreizen op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.