Garantieregeling STO Garant

Nederlands:

Garantie geregeld: STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Five Star Verrassingsreizen B.V. gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Five Star Verrassingsreizen B.V. op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Five Star Verrassingsreizen B.V., maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Five Star Verrassingsreizen B.V. Mocht Five Star Verrassingsreizen B.V. voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Engels:

A guarantee in place: STO Garant In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, Five Star Verrassingsreizen B.V. uses STO Garant, a guarantee scheme recognised by the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM). You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant (www.sto-garant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en.


Whether STO Garant’s guarantee applies to a particular (travel) offer made by Five Star Verrassingsreizen B.V. is specified for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant’s website (www.stogarant.nl/en/downloads).

How it works If STO Garant’s guarantee applies to your booking, you do not pay the booking amount to Five Star Verrassingsreizen B.V. but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. The booking amount is then released to [company name] on the day after your trip ends. If Five Star Verrassingsreizen B.V. should become financially insolvent before the end of your trip, STO Garant will implement the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.

Duits:

Die Garantie gut geregelt: STO Garant Um der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsverpflichtung zu entsprechen, nimmt Five Star Verrassingsreizen B.V. die Dienste von STO Garant in Anspruch, eines von der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) anerkannten Garantiesystems. Sie können dies auf der Teilnehmerseite von STO Garant überprüfen (www.stogarant.nl/de/teilnehmer). Weitere Informationen über STO Garant stehen auf der Website www.sto-garant.nl/de.

Für jedes (Reise-)Angebot von Five Star Verrassingsreizen B.V. wird für Sie auf dieser Website angeführt, ob die Garantie von STO Garant anwendbar ist. In der Beschreibung des Garantiesystems erfahren Sie, was zum Leistungsumfang der Garantie gehört und welche Bedingungen dabei gelten. Dieses Garantiesystem steht auf der Website von STO Garant www.sto-garant.nl/de/downloads).

Prinzip der Regelung Wenn die Garantie von STO Garant für Ihre Buchung anwendbar ist, entrichten Sie den Reisebetrag nicht Five Star Verrassingsreizen B.V., sondern zahlen ihn auf das Anderkonto der Stichting Derdengelden Certo Escrow ein, einem bei De Nederlandsche Bank (DNB, der niederländischen Zentralbank) und der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen


Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) eingetragenen Zahlungsdienstleister. Diese Stiftung für Anderkonten garantiert Ihnen Ihren Reisebetrag bis zum Ende Ihrer Buchung. Am Tag nach Beendigung der Reise wird der Reisebetrag Five Star Verrassingsreizen B.V. ausgezahlt. Sollte Five Star Verrassingsreizen B.V. vor dem Ende Ihrer Buchung in eine finanzielle Schieflage geraten, lässt STO Garant die Garantie greifen. Der Garantieregelung entnehmen Sie, wie Sie Ihre Ansprüche in so einer Situation geltend machen.

close

🕶 Ontspan!

Leg je voeten omhoog en laat ons het harde werk voor je doen. Meld je aan om onze beste deals rechtstreeks in je inbox te ontvangen.

We zullen je nooit spam sturen of je e-mailadres delen.
Lees meer in ons privacybeleid.